Petrolífer

Enginyeria instal·ladora i reparadora petrolífera categoria III

Manteniment i reparacions

Un altre dels serveis que ofereix Petrosuport és el de manteniment integral de les instal·lacions i dels seus corresponents equips, per això oferim contractes periòdics preventius i correctius que s’ajusten a les necessitats dels nostres clients.
L’abast del servei de manteniment, inclou camions cisterna, gasocentres, estacions de servei, unitats per a subministrament propi, etc.

Per donar resposta a les necessitats del sector, disposem de tècnics especialitzats en mecànica, elèctrica i electrònica que es desplacen en furgons taller equipats amb tot tipus de recanvis.

A Petrosuport valorem la capacitat i rapidesa de resposta ja que com a experts en el sector, coneixem els problemes que impliquen els aturaments en els serveis. Així mateix complementem les nostres reparacions amb anàlisis de les causes i solucions als problemes que provoquen les avaries o millores en el funcionament de la instal·lació.