Petrolífer

Enginyeria instal·ladora i reparadora petrolífera categoria III

Petrolífer – Venta d’equips

Suministrament i instal·lació d’equipaments petrolífers, treballabt amb prestigioses marques del sector.

Depòsits

 • Aeris de polietilè de paret simple (De 700 a 2.500 litres)
 • Aeris de polietilè de paret doble (De 700 a 2.000 litres)
 • Aeris d’acer paret simple/paret doble (D’1.000 a 60.000 litres)
 • Enterrats d’acer paret simple/paret doble (D’1.000 a 60.000 litres)

Aire i aigua

 • Monolits aire-aigua: Cabeco, CLH…
 • Manòmetres

Sondes de nivell

 • Sondes de mesurament de nivell continu (Veeder-root, Distribuïdors oficials)
 • Sistemes de gestió i comunicació de dades personalitzades.

Bombes d’impulsió

 • Bombes Redjacket (Distribuïdors oficials)
 • Bombes Fepetro

Sortidors i dispensadors

Sortidors marca pròpia, Gilbarco, Petrotec, Wayne, etc.

 • Multiproducte (cabal de 50 a 130 l/m.)
 • Sortidors dobles (cabal de 80 a 130 l/m.)
 • Electrònics per a consum propi (cabal de 80 a 130 l/m.)
 • Mecànics per a consum propi (cabal de 50 a 90 l/m.)
 • Especial AdBlue (cabal de 40 a 80 l/m.)

Tapes de rodadora

Subministrament i instal·lació de diferents tapes de rodadora en diferents mesures, totalment estances i adequades a la normativa vigent.

Accessoris

Subministrament i instal·lació de tot tipus d’accessoris de marques reconegudes pel sector.

 • Valvuleria i racoreria
 • Bombes de transvasament
 • Boquereles manuals o automàtics de petit o gran cabal
 • Comptadors mecànics o electrònics per cubas o centres de distribució
 • Devanaderas per a mànegues
 • Rodet i pinça pren terra amb certificació atex

Sistemes de gestió de sortidors/consums

Controladors, targeters i sistemes de gestió adaptats per a tot tipus de necessitats.

 • Controladors de consum propi
 • Controladors venda al públic
 • Programaris personalitzats.

Canonades

Canonades per a instal·lacions petrolíferes

 • Galvanitzades per a ventilació
 • De polietilè alta densitat
 • Passa murs
 • Accessoris d’unió electrosoldats
 • Conductives de simple i doble conteniment, amb revestiment per a hidrocarburs

Manteniment i serveis

 • Servei tècnic 24 hores
 • Contracto de manteniment global