Medi Ambient

Investigació i Descontaminació de Sòls i aigües subterrànies:

 • Estudis hidrogeològics de base segons Organisme de CCAA.
 • Sistemes de control del mitjà subterrani: Instal·lació de piezòmetres o captadors de vapors (C.V.)
 • Proves d’eficiència dels dispositius de control.
 • Anàlisi de riscos per a la salut humana i els ecosistemes.
 • Projectes de Recuperació.
 • Sistemes de Remediació
 • Monitoreo i control

Accidents i fuites

Afectació a tercers

Requeriments de l’administració per denúncies i altres

Consultoria i Enginyeria Ambiental

 • Outsourcing Ambiental: seguiment i avaluació compliment normativa d’aplicació en el sector petrolífer:
  • Llicència Ambiental: Projecte/Avaluació, execució i direcció
  • Aigües: Permís Abocat, legalització pous, etc.
  • Residus: IPS, inscripció registre productor, declaració, etc.
  • Indústria: legalització, inscripció registre, etc.
 • Auditories Mediambientals en operacions Compravenda
 • Disseny i instal·lació de xarxes de drenatge d’aigües residuals i sistemes de tractament
 • Adequació instal·lació petrolífera: sistemes de detecció de fuites, proves d’estanqueïtat tancs i canonades, anul·lació de tancs segons MI-IP06, inspeccions periòdiques instal·lacions, etc.