Petrolífer

Enginyeria instal·ladora i reparadora petrolífera categoria III

Instal.lacions petrolíferes

Petrosuport com a empresa instal·ladora i reparadora petrolífera presta servei a l’àrea del disseny, execució i direcció d’obres en instal·lacions, buscant solucions personalitzades, d’acord a les necessitats dels nostres clients per a:

  • Estacions de servei.
  • Centres de distribució
  • Ports marítims
  • Consums propis

Està equipat amb amplis tallers i està dotat d’una plantilla d’instal·ladors amb àmplia experiència professional, tot això permet executar les instal·lacions de projectes propis i d’altres enginyeries amb la finalitat última de donar un servei global als nostres clients.

Petrosuport ha actuat en centenars d’instal·lacions, des de petits tancs d’emmagatzematge per a ús propi fins a l’execució de grans plantes d’emmagatzematge d’hidrocarburs reflectint sobre plànol la solució mes idònia tenint en compte tots aquells aspectes que, una vegada s’iniciïn els treballs, permetin una correcta i ràpida instal·lació:

  • Característiques del terreny.
  • Escomeses elèctriques.
  • Sistemes de recollida d’abocaments.
  • Millor distribució dels elements per evitar al màxim les pèrdues de càrrega i permetin el subministrament en el mínim temps possible.
  • Nivells de circulació i recorregut de vehicles.
  • Previsions de creixement i manteniment futur.