Petrolífer

Enginyeria instal·ladora i reparadora petrolífera categoria III

Control Metrològic

Realització de controls metrològics:

  • Mitjançant atuells de calibratge d’acer inoxidable
  • Comptador patró.

Aquesta disponibilitat tècnica ens permet realitzar el calibratge de:

  • Sortidors de benzineres de qualsevol cabal
  • Sortidors de consum propi
  • Bases de càrrega fins a 1000 lt/min.
  • Comptadors de camions cisterna