Enginyeria i consultoria ambiental

Oferim Gestió de tràmits amb l’administració i assessorament tècnic:

 • Outsourcing Ambiental: seguiment i avaluació compliment normativa d’aplicació en el sector petrolífer:
  • Llicència Ambiental: Projecto/Avaluació, execució i adreça
  • Aigües: Permís Abocat, legalització pous, etc.
  • Residus: IPS, inscripció registre productor, declaració, etc.
  • Energia i Mines: legalització, inscripció registro, etc.
 • Auditories Due Diligence en operacions Compravenda

Gestión ambientalPermisos de vertido

Enginyeria ambiental

Execució i Adreça Obres d’Adequació Mediambiental:

 • Disseny i instal·lació de xarxes de drenatge d’aigües residuals i sistemes de tractament.
 • Adequació instal·lació petrolífera: sistemes de detecció de fuites, proves d’estanqueïtat sistema detecta tancs i canonades, anul·lació de tancs segons MI-IP06, inspeccions periòdiques instal·lacions, etc.
 • Gestió de residus

Gestión de residuosSistema de tratamientoPruebas de estanquidad