Petrosuport seleccionat per les licitacions d’obres de CEPSA a Catalunya i Balears.

Gener 2014

Petrosuport ha estat seleccionat per Cepsa per participació en licitacions d’obres en instal·lacions de Cepsa a Catalunya i Balears. A partir de l’1 de gener Petrosuport serà un dels contractistes principals de Cepsa en tots els concursos i subhastes d’obres petrolíferes.

Aquesta homologació permetrà a Petrosuport treballar en ports, gasocentres i estacions de servei Cepsa.