Reforma completa d’Estació de Servei Baricentro (Barcelona)

  • Instal·lació petrolífera nova (Sortidors fase 2, Sanejament, Instal·lació elèctrica)
  • Reforma completa de tenda
  • Canvi d’imatge Cepsa a Petrocat
  • Legalització instal·lacions
  • Execució i adreça d’obra