Descontaminació subsòl afectat per hidrocarburs a la província de Tarragona.

  • Caracterització i investigació del subsòl de la contaminació per hidrocarburs d’un pou de proveïment d’una masia.
  • Realització de 15 piezòmetres.
  • Eliminació del focus de contaminació, remodelació gasocentre.
  • Projecte de restauració del mitjà mitjançant extracció de fase lliure amb skimmers, extracció i gestió de terres contaminades, extracció d’aigua i posterior tractament i bioremediació de la contaminació romanent en el sòl.
  • Tancament de l’expedient de contaminació

Descontaminación subsuelo afectado por hidrocarburos en la provincia de Tarragona.Descontaminación subsuelo afectado por hidrocarburos en la provincia de Tarragona.