Estudi de la qualitat del subsòl i instal·lació i proves d’eficiència del dispositiu de control del subsòl a Badalona per presentar a l’ACA.

  • Perforació de sondejos i instal·lació de piezòmetres
  • Presa de mostres de sòl i aigua subterrània
  • Assajos d’eficiència dels piezòmetres.

Estudio de la calidad del subsuelo e instalación y pruebas de eficiencia del dispositivo de control del subsuelo en Badalona para presentar al ACA.Estudio de la calidad del subsuelo e instalación y pruebas de eficiencia del dispositivo de control del subsuelo en Badalona para presentar al ACA.Estudio de la calidad del subsuelo e instalación y pruebas de eficiencia del dispositivo de control del subsuelo en Badalona para presentar al ACA.