Diagnòstic i descontaminació del subsòl on es va produir l’abocament de gasoil en parcel·la situada en el terme municipal de les Fonts.

  • Caracterització de l’abocament: Realització de tastos, presa de mostres del sòl
  • Projecte de restauració del mitjà, remediació in situ, bioremediació.
  • Execució de la bioremediació.

Diagnóstico y descontaminación del subsuelo donde se produjo el vertido de gasoil en parcela ubicada en termino municipal de les Fonts.Diagnóstico y descontaminación del subsuelo donde se produjo el vertido de gasoil en parcela ubicada en termino municipal de les Fonts.Diagnóstico y descontaminación del subsuelo donde se produjo el vertido de gasoil en parcela ubicada en termino municipal de les Fonts.