Renovació d’imatge de Port del Garraf – desembre 2007

Canvi d’imatge en ports amb la innovació en defenses tipus pantalan i boia amb imatge serigrafiada, donant un aspecte innovador a les estacions portuàries.

Renovación de imagen de Puerto del Garraf - diciembre 2007