Campanya canvi imatge corporativa d’estacions de servei de Galp a Petrocat 2010

Canvi de frontis de marquesina, en ACM en color corporatiu, amb rètols corporis amb il·luminació led, vinilat de sortidors i rebranding de monolit de preus

Campaña cambio imagen corporativa de estaciones de servicio de Galp a Petrocat 2010Campaña cambio imagen corporativa de estaciones de servicio de Galp a Petrocat 2010